Πιστοποιήσεις

Όλα τα προϊόντα μας παράγονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας και το υπερσύγχρονο εργαστήριό μας, ενώ πιστοποιούνται από ΙSO και ΗΑCCP. Το Σύστημα HACCP εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα και τους εργαζομένους της εταιρείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου.

Read More
εσπα